divendres, 30 d’agost del 2019

XI Premi Llorenç Moyà d’obres dramàtiques

Amb el propòsit de recordar la figura literària de Llorenç Moyà (Binissalem 1916 - Palma 1981) que, a més de poeta, va ser un dels grans dramaturgs illencs del segle XX, i amb la voluntat d’estimular l’escriptura dramàtica en la nostra llengua, l’Ajuntament de Binissalem i el Consell de Mallorca convoquen la onzena edició del Premi Llorenç Moyà d’Obres Dramàtiques. 

Les bases per les quals es regirà el premi són les següents: 

1. Poden participar al premi Llorenç Moyà tots els autors i autores que ho desitgin, amb obres teatrals, originals i inèdites, escrites en llengua catalana. 

2. Les obres presentades no poden haver guanyat cap premi amb anterioritat al veredicte del jurat, ni estar en procés d’edició o tenir els drets d’edició compromesos. 

3. Cada autor/a hi pot participar amb tants originals com desitgi. Els treballs hauran de tenir entre 50 i 100 folis i s’han de presentar per triplicat, en DIN A4 mecanografiats a doble espai. 

4. Es concedirà un premi únic de 2.000 €, patrocinat per l’Ajuntament de Binissalem. El jurat es reserva el dret de declarar el premi desert. 

5. L’obra guanyadora serà publicada. 

6. L’Ajuntament de Binissalem té la intenció, en tant que sigui possible, de produir el muntatge i exhibició de l’obra premiada. 

7. Tots els autors i autores es comprometen que en les edicions i representacions de l’obra guanyadora hi figuri la menció “Premi Llorenç Moyà d’obres dramàtiques 2019”

8. Les obres s’han de presentar per triplicat sense signar, amb un títol i un lema. Juntament amb els treballs s’ha d’incloure un sobre, a l’exterior del qual figurarà el títol i el lema i, a l’interior, el nom, els cognoms, el domicili, el núm. del DNI o del passaport i el telèfon de l’autor o de l’autora. El treball i aquest sobre amb les dades s’han de trametre al Casal de Cultura Can Gelabert, Carrer de la Portella, s/n de  Binissalem, amb la referència “Per al Premi Llorenç Moyà d’obres dramàtiques”, abans de les 20 hores de dia 30 de novembre de 2019. Si el lliurament s’ha fet per correu certificat, comptarà la data del registre de Correus. 

9. El jurat serà nomenat per l’Ajuntament de Binissalem i la seva decisió serà inapel·lable.

10. El Premi es farà públic en un acte de lliurament al Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem, dijous 9 de gener de 2020 a les 20 h. 

11. La presentació en aquest concurs pressuposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases i dels drets i les obligacions que se’n deriven. 

12. Un cop lliurats els premis i en un termini de tres mesos, els autors que ho desitgin podran reclamar les obres no premiades. Un cop transcorregut aquest termini, l’organització es reserva el dret de destruir els originals.


dijous, 29 d’agost del 2019

CONCERT DE LA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE BINISSALEM

Dijous 29 d'agost a les 20:30h al Casal de Cultura Can Gelabertdilluns, 19 d’agost del 2019

NITS A LA FRESCA 2019: MCAGON’DAY DIXIEBAND. Dijous 22 d'agost a les 20:30h

MCAGON’DAY DIXIEBAND
Dijous 22 d'agost a les 20:30h al Casal de Cultura Can Gelabert

Les actuacions d’aquesta banda mallorquina transporten el públic a la primera dècada del segle XX, on a New Orleans (Luisiana), amb l’alliberament de la guerra civil, es mesclaven la música europea i africana donant a lloc el naixement del Jazz.

McAgon’Day Dixieband mescla en el seu repertori, els standards més clàssics de les bandes de New Orleans amb versions de música moderna (Michael Jackson, Lady Gaga, Game of Thrones…) passades pel sedàs de la música Hot (així és com se coneix aquest estil de l’antiga New Orleans).

Formada per músics actius dins l’escena mallorquina són, a més d’animació amena, garantia de qualitat musical. La banda està composta per Guillem Nadal (trompeta), Chema Bestard (clarinet), Josep Oliver (trombó), Joan Palerm (banjo), Jose Vicente Franco (baix) i Pau Belenguer (percussió).


dilluns, 12 d’agost del 2019

XIII CONCURS DE CANTAUTORS. 13 de Setembre de 2019 Plaça de S’Olla, Binissalem

Hi podran participar joves de fins a 35 anys d’edat.

Places limitades: només s’admetran un total de 16 participants. Els cantautors hauran d’interpretar, sense acompanyament, una cançó amb guitarra, acústica o espanyola, que no podrà ser connectada.

La lletra de la cançó ha d’estar escrita en català. Les cançons han de ser pròpies, originals, inèdites i no han d’haver estat premiades en cap altre concurs o event musical.

El concurs començarà a les 22 hores. Les persones inscrites hi hauran de ser una hora abans, i es farà allà mateix un sorteig per a decidir l’ordre d’actuació. Una vegada finalitzades les actuacions, un jurat decidirà qui són els guanyadors.

Premis
1r: 500 €
2n: 300 €
3r: 200 €
4rt: Un Viatge a Menorca per a dues persones amb una nit d’hotel. A disfrutar abans de 1 abril del 2019.
5è: Un sopar per a dues persones en el restaurant Cas Mussol de Binissalem. Tots els participants seran obsequiats amb un joc de cordes de guitarra i una botella de vi de Binissalem.

Inscripció
La inscripció es realitzarà via e-mail en la següent adreça de correu electrònic: cangelabertdelaportella@gmail.com. En la barra d’assumpte es farà constar “XIII Concurs de Cantautors” i el nom de la persona participant.
S’adjuntarà la següent documentació:
1. Arxiu Word o PDF amb les següents dades:

-          Nom i llinatges
-          Nom artístic
-          Domicili
-          Telèfon
-          Correu electrònic
-          Data de naixement 
2. Una cançó en format mp3. Aquesta cançó ha d'estar gravada solament amb veu i guitarra, no admetent les que estiguin més orquestrades.
3. Arxiu, en format Word o PDF, amb la lletra de la cançó gravada.

El termini de presentació d'inscripcions finalitza el 7 de setembre 2019. No seran admeses les inscripcions enviades fora del termini estipulat.


Nits a la Fresca 2019: Kambrass Quintet. dijous 15 d'agost a les 20:30 h

KamBrass Quintet neix de la inquietud de 5 estudiants de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC) en crear un quintet de metalls. KamBrass, amb ja dos anys des de la seva creació, està integrat per Joan Pàmies (Reus, 1997), trompeta; Guillem Cardona (Berga, 1997), trompeta; Maria Servera (Felanitx, 1996), trompa; Xavier Gil (Olesa de Montserrat, 1995), trombó; i, Oriol Reverter (Alcanar, 1996), tuba.
Sota el mestratge de Pablo Manuel Fernández, Albert Gumí i Lluís Vidal, desenvolupen una formació ambiciosa que pretén sorprendre i captivar el públic. Han rebut classes magistrals de grups reconeguts internacionalment com Opus 333 (quartet de Saxhorns parisenc) i Spanish Brass (quintet de metalls).
Quasi dos anys després de la seva formació, han realitzat diversos concerts a Alcanar, Berga, Barcelona, concerts a Ca’n Draper i Felanitx. Recentment, han estat escollits per formar part del Barcelona Obertura Spring Festival i del Cicle de concerts de Joves Intèrprets de l’Ametlla del Vallès.


dimecres, 7 d’agost del 2019

41è Certamen d’Arts Plàstiques i Visuals Vila de Binissalem 2019

1. Totes les obres que es presentin han de ser originals. Poden optar al Premi artistes de qualsevol nacionalitat i residència. En el cas d’obres seriades (vídeos, fotografies, gravats,...) únicament s’aceptaran edicions considerades úniques, de menys de 15 exemplars. Les obres presentades no podran haver estat premiades a altres certàmens.

2. El tema de les obres i les tècniques que s’hi emprin han de ser lliures.

3. Cada artista pot presentar una obra com a màxim.

4. El termini de recepció de les obres començarà el dijous 1 d’agost i finalitzarà el dilluns 2 de setembre a les 20h. Les obres han de ser lliurades o trameses al Casal de Cultura Can Gelabert de Binissalem, entre les 18 i les 21 hores, de dilluns a divendres. Les obres que es trametin per agència s’han d’adreçar a l’Ajuntament de Binissalem fent constar a la tramesa “Per al Certamen Internacional d’Arts Plàstiques –Vila de Binissalem–” i el seu lliurament ha de ser anterior a la finalització de l’esmentat termini. De cada obra s’expedirà el rebut corresponent.

5. Cada participant ha d’emplenar la butlleta d’inscripció i adjuntar-la a l’obra. En sobre tancat es presentarà el currículum que només s’obrirà en cas que l’obra sigui seleccionada o premiada. No s’admetran obres sense currículum ni currículums remesos per fax o correu electrònic. La butlleta degudament emplenada s’ha de presentar juntament amb l’obra, tant si es tramet per correu com si es lliura personalment.

6. L’Ajuntament destinarà una partida de 500€ per al retorn de les obres seleccionades, que siguin enviades des de fora de Mallorca, amb un màxim d’un 50% de la despesa. L’Ajuntament disposa d’una assegurança de responsabilitat civil que cobrirà l’organització, muntatge i exhibició de les obres.

7. Amb les obres seleccionades i guardonades, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Binissalem organitzarà una exposició al Casal de Cultura de Can Gelabert, que s’inaugurarà el 15 de setembre a les 19h i que es podrà visitar fins dia 31 d’octubre de 2019, de dilluns a divendres de 15:30 a 21 hores i dissabtes de 10 a 13 hores. A l’acte d’inauguració es farà pública la decisió del Jurat. Amb les obres es confeccionarà un pòster desplegable del qual es lliuraran 20 exemplars per artista. 

8. L’acte de lliurament de premis se celebrarà el mateix dia de la inauguració, dins del programa d’actes de la LV Festa des Vermar. 

9. Aquest Certamen està dotat amb els premis següents. Primer premi: Patrocinat per l’Ajuntament de Binissalem, 2.500€, possibilitat d’organitzar una exposició individual al Casal de Cultura Can Gelabert i a la Sala del Centre de Cultura Can Jeroni de Sant Josep de la Talaia (Eivissa) en col·laboració amb Fundació Baleària. Segon premi: Patrocinat per Disset Consultors en Comunicació, 2.000€ i en col·laboració amb Fundació Baleària, dos bitllets per a viatjar a qualsevol destinació de les Balears. Premi Especial Michael Horbach a la millor obra fotogràfica: Patrocinat per la Fundació Michael Horbach, estància de fins a 6 setmanes a l’allotjament facilitat per dita fundació a Colònia (Alemanya), 1.000€ per a la producció de l’obra i possibilitat d’organitzar una exposició a la sala de la Fundació. Aquest premi no es podrà acumular als dos primers. El jurat podrà atorgar una menció especial dotada amb 250€.

10. Ambdós premiats hauran de presentar una proposta d’imatge, pel disseny del programa d’actes i l’etiqueta del vi de les festes del Vermar de l’any 2020. Les propostes s’hauran de presentar a l’Ajuntament de Binissalem abans de dia 23 de febrer i la Comissió de festes n’escollirà una a l’efecte.

11. Les obres que no hagin estat seleccionades podran recollir-se, per part dels propietaris o dels seus representants autoritzats, entre l’1 i el 10 d’octubre, de dilluns a divendres de 16 a 21 hores i dissabtes de 10 a 13 hores al Casal de Cultura Can Gelabert. Caldrà presentar el resguard d’inscripció. S’entén que les obres no retirades abans d’aquesta data queden en propietat de l’Ajuntament.

12. Les obres seleccionades es podran recollir del dia 4 al 8 de novembre al Casal de Cultura Can Gelabert, de dilluns a divendres de 16 a 21 hores i dissabtes de 10 a 13 hores, prèvia presentació del resguard d’inscripció.

13. Les obres guardonades passaran a ser propietat de l’Ajuntament de Binissalem, Disset Consultors i Fundació Michael Horbach, respectivament.

14. El jurat estarà compost per professionals del camp de les arts plàstiques, i el guanyador de l’edició anterior d’aquest certamen. Els membres del jurat es donaran a conèixer dia 27 d’agost.


15. Els tres premis podran ser declarats deserts i els acords del Jurat seran inapellables. Totes les incidències imprevistes en aquestes Bases seran resoltes pel Jurat.

16. El fet de presentar una obra al Certamen d’Arts Plàstiques suposa l’acceptació d’aquestes bases i la renúncia a tota reclamació. No s’acceptaran obres que no s’ajustin a aquestes bases


dimarts, 6 d’agost del 2019

ACTUACIÓ DEL TALL DE VERMADORS

Dissabte 10 d'agost a les 21h al Casal de Cultura Can Gelabert
ACTUACIÓ DEL TALL DE VERMADORS

Aquest dissabte 10 d'agost a les 21 h. al Casal de Cultura Can Gelabert continuen les Nits a la Fresca 2109 de Binissalem amb l'actuació del Tall de Vermmadors.
Entrada gratuïta, pregam puntualitat.


dilluns, 5 d’agost del 2019

GALEJAR. TONADES ANTIGUES I DANSA CONTEMPORÀNIA


Divendres 9 d'agost a les 20:30h al Casal de Cultura Can Gelabert
GALEJAR. TONADES ANTIGUES I DANSA CONTEMPORÀNIA.
Companyia UnaiUna.
Direcció: Xavier Martínez.
Dramatúrgia: Joan Tomàs Martínez.
Intèrprets: Marina Fullana, Laura Lliteras, Gypsy Nel·lo i Rosa Serra.

Segar, espigolar, exsecallar, tondre, esterrossar, emblanquinar, munyir, ventar o batre són feines que no formen part del nostre món, del nostre sistema de coneixement i de creences. Feines d’un món agrícola que, en el seu origen, no varen conèixer la mecanització ni els horaris. Galejar planteja la necessitat de tornar a coordinar cos i veu, prenent com a referent els ressons d’aquelles veus antigues, les veus de la saviesa. Cap on hem anat? Com hem arribat fins aquí? Com hem canviat nosaltres i els nostres comportaments?

Dues funcions, a les 20:30h i a les 21:30h.
Preu: 5 € anticipada (entradium) / 8 € taquilla.
Organitza: Fundació Mallorca Literària.